Pravila in pogoji

 

Splošni pogoji točk zvestobe MULTISTORE.SI

 

1. Točke zvestobe MULTISTORE.SI

1.1. Točke zvestobe MULTISTORE.SI (MS) izvaja spletna trgovina www.multistore.si, s sedežem Davor Tadina s.p., Tržišče 27, 3250 Rogaška Slatina, Republika Slovenija, (v nadaljevanju »MS«). MS je klub zvestobe, ki članom omogoča zbiranje točk ob nakupu blaga na www.multistore.si. Člani lahko unovčijo svoje zbrane točke za pridobitev ugodnosti brez dodatnega plačila in sicer tako, da izberejo ugodnost, kot je opisano v točki 7.

1.2. Točke zvestobe MS je mogoče zbirati izključno na spletni strani www.multistore.si,

1.3. Pravico do sodelovanja v MS klubu zvestobe imajo vse fizične osebe, ki so dopolnile 18 let in opravile nakup na spletni strani www.multistore.si.

1.4. Ob plačilu izdelka je treba izpolniti najmanj podatke, ki so označeni kot obvezni; le tako se kupljen izdelek odpošlje na pravi naslov, udeleženec pa izpolni pogoje sodelovanja.

1.5. S prijavo član Kluba MS potrdi, da so vse informacije, ki jih je podal ob nakupu, popolne in pravilne. MULTISTORE.SI (Davor Tadina s.p.) ne prevzema odgovornosti za netočne podatke. Vse spremembe podatkov, ki so na prijavnici navedeni kot obvezni, je treba brez odlašanja sporočiti pisno (na naslov Davor Tadina s.p., Tržišče 27, 3250 Rogaška Slatina ali po mailu na info@multistore.si).

1.6. MS si pridržuje pravico vključiti v Klub MS tudi druga podjetja (v nadaljevanju »partnerje«). Podobno se lahko ta podjetja umaknejo iz kluba.

2. Zbiranje točk MS

2.1. Ob nakupu izdelkov na spletni strani www.multistore.si prejmete za vsak € nakupa 1 točko.

Primer:

0€ - 0,99€ = 0 točk

1€ - 1,99€ = 1 točka

2€ - 2,99€ = 2 točki

3€ - 3,99 = 3 točke …

Posebne sisteme točkovanja lahko MS uvede v primeru promocijskih ali drugih prodajnih akcij. Ti posebni sistemi točkovanja imajo prednost pred splošnim točkovanjem.

2.2. Plačilna sredstva, s katerimi član pridobiva točke ob nakupu izdelkov, so plačilo po predračunu, po povzetju ali bančne plačilne kartice/kreditne kartice.

2.3. MS si pridržuje pravico kadar koli spremeniti ali dopolniti seznam sprejemljivih plačilnih sredstev.

2.4. MS si pridržuje pravico med trajanjem kluba kadar koli spremeniti način, zbiranje in unovčevanje točk zvestobe za nakup izdelkov ter njihovo število. Takšne spremembe in omejitve se objavijo na spletnem naslovu www.multistore.si

2.5. MS si pridržuje pravico članu odšteti pripisane točke v primeru preklica pravnega posla ali razveljavitve že opravljene izvedbe transakcije na kateri koli zakonski podlagi, če je predmetni posel tvoril podlago za pripis predmetnih točk, pa tudi v primeru napačnih vnosov.

3. Zbrane točke

3.1. Zbrane točke MS se zabeležijo pri Davor Tadina s.p., Tržišče 27, 3250 Rogaška Slatina, in sicer pod ustrezno številko člana. Člani so lahko obveščeni o svojem trenutnem številu zbranih točk, kadar koli bodo to zahtevali preko emaila info@multistore.si, pri čemer morajo navesti svoje osebne podatke.

4. Iztek veljavnosti točk

4.1. Točke MS so veljavne eno koledarsko leto, ne glede na datum ko so bile pripisane. Njihova veljavnost se samodejno izteče ob koncu tekočega leta, na zadnji dan v mesecu.

5. Unovčevanje točk

5.1. Točke zvestobe se lahko koristijo glede na vrednost zbranih točk:

 • Za zbranih 500 točk se lahko prejme darilno knjigo ZVEZDAR
  • Doživite nekaj novega (vrednost 24,90€)
 • Za zbranih 1000 točk se lahko izbere knjigo ZVEZDAR:
  • Vse najlepše (vrednost 39,90€)
  • Trenutki za razvajanje (vrednost 39,90€)
  • Aktivna doživetja (vrednost 39,90€)
  • Večerja pri mojstrih okusov (vrednost 39,90€)

5.2. Ugodnosti, ki so ponujene v objavah ugodnosti, ostanejo veljavne do izteka roka trajanja ugodnosti oziroma do porabe zalog, kar nastopi prej. MS lahko v posebnih akcijah ponudi tudi dodatne ugodnosti ob izpolnjevanju določenega pogoja.

5.3. Ugodnosti, ki jih sodelujočemu omogoča MS, so uporabniku lahko individualno prilagojene na podlagi demografskih ali transakcijskih podatkov, se spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne.

5.4. Ob unovčitvi zbranih točk se unovčene/porabljene točke izbrišejo.

6. Garancija

6.1. Garancijska doba za izdelek je obdobje, ki ga določi proizvajalec.

7. Varovanje podatkov

7.1 Ne glede na vsa določila, ki sledijo, se za varstvo osebnih podatkov uporabljajo nacionalni zakoni o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) EU 2016/679 (od dne njene pravno zavezujoče veljavnosti, to je od 25. 5. 2018). MS bo obdeloval vse osebne podatke posameznika izključno za namene izvajanja, kot so opredeljeni v nadaljevanju. Posamezna stran, ki osebne podatke razkriva, prejemnici potrjuje, da ima pooblastila za njihovo razkritje. Če bo med izvajanjem te pogodbe MS (Davor Tadina s.p.) kot prejemnik osebne podatke moral prenesti tretjim osebam, bo MS z njimi sklenil ustrezne pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov (v skladu z zahtevami 28. člena GDPR), pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali temu enakovreden dokument za zagotovitev pravne skladnosti te obdelave osebnih podatkov. Vse obveznosti po tem členu ostanejo v veljavi tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

7.2. MS v sklopu nakupa na spletni strani www.multistore.si zbira in obdeluje osebne podatke članov kluba zvestobe. Posameznik pri nakupu na pristopni izjavi navede in posreduje naslednje podatke: ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, e-poštni naslov, telefonsko številko, mobilno številko. Nadalje MS o vsakem posamezniku zbira podatke o nakupih in transakcijske podatke, ki se zabeležijo ob nakupih. Zbrane podatke MS obdela za namene poslovanja, jih analizira v statistične namene, ravno tako pa preučuje nakupovalne navade uporabnikov. Posameznike analizira in segmentira na način, da oblikuje več skupin imetnikov kartice s podobnimi lastnostmi, bodisi demografskimi bodisi transakcijskimi. MS osebnih podatkov ne bo prenašal iz ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ne da bi pred tem zagotovil, da katerikoli pogodbeni obdelovalec sklene in je skladen s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili ali pogodbami, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

7.3. MS zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju in med ustreznim dodatnim obdobjem hrambe bo MS vse osebne podatke varoval z varnostnimi ukrepi, ki temeljijo na ustreznih priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj, in omejil dostop do osebnih podatkov na usposobljene zaposlene, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Vsi podatki bodo hranjeni v zbirki podatkov v družbi MS in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. MS zbrane podatke o transakcijah in pridobljenih točkah ali drugih ugodnostih hrani 5 let, skladno s splošnim zastaralnim rokom po Obligacijskem zakoniku (OZ-1).

Če posameznik uveljavlja pravico do izbrisa, MS osebne in transakcijske podatke izbriše v roku 30 dni od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zadev. V tem primeru posameznik ne more več uveljavljati zbranih točk ali ostalih ugodnosti oziroma ne more ugovarjati pravilnosti in popolnosti števila zbranih točk.

7.4.Posameznik s sprejemanjem splošnih pogojev kluba zvestobe podaja soglasje za navedeno obdelavo osebnih podatkov in navedenimi nameni obdelave. Ravno tako podaja tudi soglasje za prejemanje elektronskih komercialnih sporočil. Posameznik lahko kadarkoli prekliče privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov. V tem primeru MS v roku 15 dni preneha zbirati in obdelovati njegove osebne podatke, posamezniku pa preneha članstvo v Klubu zvestobe. Posameznik lahko pravico preklica privolitve, pravico dostopa, pravico do popravka, izbrisa ali omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja tako, da poda pisno zahtevo na elektronski naslov info@multistore.si, na naslov Davor Tadina, Tržišče 27, 3250 Rogaška Slatina. Posameznik lahko kadar koli pisno ali na drug dogovorjeni način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. MS bo v 15 dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil posameznika, ki je to zahteval. Če je bila akcija za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora, obstaja možnost, da bo posameznik prejel še zadnje obvestilo. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov vloži pri Informacijskem pooblaščencu RS.

7.5.Posameznik lahko dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov prejme pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov prek elektronskega naslova info@multistore.si.

8. Splošne določbe

8.1. Za urejanje pravnih razmerij, ki izhajajo iz Kluba MS, se uporablja slovensko pravo.

8.2. Če se katera koli določba teh splošnih pogojev izkaže za neveljavno ali neizvršljivo oz. takšna postane v celoti ali deloma, to ne vpliva na veljavnost oz. izvršljivost preostalih določb. Neveljavno ali neizvršljivo določbo bosta stranki nadomestili z veljavno in izvršljivo, ki kar najbolj ustreza njenemu pomenu in ekonomskemu namenu. To smiselno velja v primeru morebitnih manjkajočih določb v teh splošnih pogojih.

 

www.multistore.si

Davor Tadina
Tržišče 27
3250 Rogaška Slatina

 

April 2019